Refleksvester

Art.nr.Artikkel
228-bb-yeRefleksvest m/logo: BRANN
228-br-yeRefleksvest m/logo: BRANN – REDNING
228-bul-yeRefleksvest m/logo: BRANN – UTRYKKNINGSLEDER
228-bnkul-yeRefleksvest m/logo: BRANN – NK UTRYKKNINGSLEDER
228-brl-yeRefleksvest m/logo: BRANN – REDNINGSLEDER
228-bdl-yeRefleksvest m/logo: BRANN – DYKKELEDER
228-bfl-yeRefleksvest m/logo: BRANN – FAGLEDER
228-bfl-yeRefleksvest m/logo: BRANN – FAGLEDER
228-bnkfl-yeRefleksvest m/logo: BRANN – NK FAGLEDER

Refleksvestene leveres i alle varianter og funksjoner. Spesialtilpasset logo skaffes om ønskelig.