Anlegg for brannslukking med gass/slokkeanlegg

Vi selger, prosjekterer, monterer, setter i drift og utfører service på anlegg for brannslukking med gass, for til blant annet datahaller, maskinrom, arkiv, museum og containere. Vi er direkteimportør av slokkeanlegg av typen Novec1230 fra Kidde og Inergen (IG-541) fra Fike, de mest brukte systemene for brannslukking med gass på det norske markedet, men vi tilbyr også andre typer slokkeanlegg.

Hvilken løsning vi anbefaler avheng av ulike faktorer. Ta gjerne kontakt med oss for en diskusjon rundt hva den beste løsningen for brannsikring er for deg og din bedrift.

Vi har utstyr og flasker på lager, og kan som regel utfører re-fylling eller andre hasteoppdrag på kort varsel.

slukkeanlegg