Røykdykk

Vi utfører service på det meste av røykdykkerutstyr som finnes på markedet. Vi utfører årlig kontroll av pusteluftutstyr og kompressor, og har et bredt spekter av utstyr og deler på lager. Nortronik AS har tre mobile verksted, i form av en fullt utrustet lastebil, og to Mercedes Benz Sprinter, som inneholder alt utstyr vi trenger for å få jobben gjort. Det er veldig viktig at røykdykkerutstyr blir jevnlig kontrollert av kyndig personell fordi det beskytter mennesker under til tider ekstreme forhold. Dette er et krav i henhold til lov og forskrift, vårt konsept innebærer at vi kan gjøre all servicejobben ute hos kunden.

Produkter innenfor røykdykk

Vi leverer produkter som pusteluftutstyr/dykkerutstyr, kompressorer og brannbekledning. Våre kunder er for eksempel brannvesen, energiverk, flyplasser og dykkerklubber.

røykdykkerutstyr