Novec 1230 er et personsikkert og effektivt system for brannslukking uten miljømessige ulemper. Systemet slukker gjennom en kombinasjon av varme og absorbering (kjøling er hovedeffekten), og direkte kjemisk inngrep i flammen.

Novec 1230 er i væskeform, men ved utløsning blir det dannet en gass blandet med O2. Tilsetningen er på 5% – 6%, avhengig av hva som skal beskyttes. Systemet fortrenger ikke oksygen, er ufarlig for mennesker og er tillatt brukt i bemannede rom.

Brannslukkingssystemet er typisk brukt i maskinrom, containere, datahaller og arkivrom, og er plassbesparende sammenlignet med Inergen.

Nortronik er direkteimportør av Novec1230 løsninger frå Kidde, og leverer både maritimt
og på land.

For mer informasjon om Novec:

Presentation-EU
Sikkerhetsdatablad (PDF)