Brannvern

Vi utfører årlig kontroll av tilstanden på brannvern hos kunder. Dette omfatter service og vedlikehold av utstyr til brannvern og brannvarsling: brannslanger, brannanlegg, alarmsystem, skilt og nødlys/ledelys til ledelinjer mot nødutgang, utstyr for førstehjelp, brannvarslingsanlegg mv.

Kurs i brannvern

Vi holder også kurs og brannøvelse for bedrifter, utfører rådgiving og utarbeider rømmingsplaner, branndokumentasjon og annet arbeidet relatert til brannsikkerhet. Våre tilsette har grønt kompetansebevis, og vi arbeider etter «NS 3910 vedlikehold av håndslokkere» og «NS-EN 671-3 vedlikehold av slangetromler».

Våre kunder

Våre kunder er alt fra små næringsbygg til store aktører med mange lokasjoner. Vi har status som DNV service supplier, og har lang erfaring og bred kompetanse innen maritim sektor.

Vi importerer selv brannslukkere og er direkteimportør av symbolskilt, samt nødlys/ledelys for ledelinjer til nødutgang.

brannvern nortronik