Førstehjelpskoffert/stasjon

Førstehjelp er de tiltak som umiddelbart må iverksettes for å hindre videre skadeutvikling og opprettholde livsviktige kroppsfunksjoner. Effektiv førstehjelp kan redde liv. At relevant førstehjelpsutstyr finnes der skaden skjer, er selvsagt en forutsetning for effektiv førstehjelp. Førstehjelpsutstyret bør være tilpasset de farer som faktisk finnes på arbeidsplassen, antall ansatte, gjeldende HMS-krav og være lett tilgjengelig. Spesielt viktig er det at alle ansatte vet hvor det befinner seg. Rutiner og rett utstyr er viktig. Arbeidsulykker på arbeidsplassen kan være livstruende – eller et lite kutt i fingeren – øyeskader, brannskader eller strømskader. Det er viktig at førstehjelpsutstyret er tilpasset det potensielle skadeomfanget.

Art.nr.Artikkel
799999-1Nortronik førstehjelpsskrin stor 50 pers
799999-2Nortronik førstehjelpskoffert 27 x 17 x 10 cm
799999-3Nortronik brannskadekoffert 27 x 17 x 10 cm
799999-4Nortronik brannskade/førstehjelpskoffert 27 x 17 x 10 cm
79999-5Nortronik øyeskylle kabinett
730726Cederroth førstehjelpsstasjon 490900