Brannalarm for bolig og hytte

I byggforskriftene fra 2017 §11-12 ledd 2b stilles det krav til at nye boliger skal ha røykvarslere som er forsynt fra strømnettet og har batteribackup. Ved behov for flere varslere skal disse seriekobles. Vi har komplette FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon som tilfredsstiller disse kravene. Ved forespørsel setter vi sammen din egen pakke som er tilpasset din bolig.

Art.nr.Artikkel
6260197Chor-w trådløs optisk røykvarsler seriekoblet
6260098Chor Optisk 9V
6249909GS-133 Gassmåler 12V
Solo-A5Solo A5 miljøvennleg testgass