Ålesund Brannservice

Vi leverer tjenester innen brannvern og brannsikkerhet i Ålesund. Ålesund Brannservice er i tillegg en totalleverandør innen slokkeanlegg og røykdykk, og vi leverer våre produkt og tenester innen både maritim og landbasert sektor.

Selskapet ble stiftet i 2015 og er en videreføring av tidligere Ålesund Brannservice ENK. Selskapet er et heleid datterselskap av Nortronik.

Bred kompetanse innen brannvern og brannsikkerhet

Organisasjonen består av 3 tilsette med bred og variert kompetanse på fagområder som brannvern og brannsikkerhet. Som en del av Nortronik har vi felles mål og stor bredde i produkt, kompetanse og leveranseområder.

Ålesund Brannservice, en del av Nortronik