Nytt slokkeanlegg ved Romsdalsmuseet i Molde

Nortronik er i ferd med å levere slokkeanlegg til nytt museumsbygg, prosjekt «kronen på verket» på Romsdalsmuseet i Molde.
Vi ser fram til å sluttføre leveransen i et spennende prosjekt.