Nortronik AS er en ledende leverandørene av brannvern til store, nasjonale aktører. På kundelisten står blant annet Forsvaret, Fjord1, det nye Nasjonalmuseet i Oslo, IBM, Trøndelag Energi og Sunnfjord Energi.

– Nortronik har høy kompetanse, faglig bredde og utrolig dyktige og lojale medarbeidere – det er hemmeligheten. Vi er 100 prosent dedikert på vår lille nisje innen brannvern, og driver ikke med annet dill i tillegg. Vi har fokus på brannsikkerhet, sier daglig leder og eier av Nortronik AS, Morten Engebø, som er tidligere brannmann. – Vi har unik kompetanse fra begge sider av brannvern og brannslukking. Jeg har 20 års erfaring fra brannvesenet. Det gir en erfaringsbase og kunnskap, man tar med ut i feltet. Når du slukker branner lærer du hvordan den beveger seg i bygg og konstruksjoner, og hvordan man skal bygge systemene som skal varsle og stoppe branner.
Nortronik har i løpet av femten år bygd seg opp steg for steg, og har medregnet alle medeier- og datterselskap en omsetning på 40 millioner kroner.

Leveringsdyktig

Nortronik driver med alt innen brannvern: Prosjektering/montering og service på alt fra brannvarslingsanlegg til store slokkeanlegg basert på gass, sal og service av røykdykker- og dykkerutstyr, samt import og salg av brannutstyr.
– Vi gjør også alt av dokumentasjon innen brannsikkerhet, fungerer som brannvernleder på bygg, skriver søknader, godkjenning og opprettelse av brannvernavvik på bygg, sier daglig leder Morten Engebø.
Produktene omfatter alt fra brannslukkere til brannslanger. Men det store feltet er brannalarmanlegg og avanserte slokkeanlegg for brannslukking med gass – til datahaller, museum, båter og store bygg, for å sikre verdiene i disse. Et felt som blir viktigere i en stadig mer kompleks tid – og har gjort Nortronik til en stor aktør på feltet.
– I tillegg valgte vi fra starten av å være best på pris. Vi kuttet unødige ledd og går rett fra produsent til kunde, forteller Engebø.

Store på slokkeanlegg med gass

Siden 2000 har Engebø og resten av Nortronik bygd kompetanse dag for dag. I dag er et av feltene de utmerker seg på store anlegg brannvern, der brannslukking skjer via gass.
– Det er et spennende felt. Vi er importør av Novec1230 frå Kidde og Inergen (IG-541) fra Fike, de mest brukte slokkeanleggene basert på gass i Norge. Alle branner har en forbrenning, som skaper eksos. Jo før brannalarmanlegget fanger opp eksosen, og leser den presis, jo mer verdier kan man redde. Når brannalarm går må brannen slukkes så raskt som mulig, for å sikre at ikke verdier som kunstverk og data går tapt. Målet er at kunden skal ha operativt anlegg til en hver tid, sier han og forteller om et av de siste store prosjektene på feltet.
– Vi har prosjektert og løst alt det tekniske innen brannvern i Lefdal Gruve i Nordfjord, sammen med IBM. Det er en enorm datalagringshall – og et spennende prosjekt å jobbe med, på hjemmebane i Sogn og Fjordane. Vi har flere spennende prosjekt på gang på feltet– og regner med å sikre oss brannvernet på Basefarm Oslo5 utbygging, et nytt datasenter.

Kunder på øverste hylle

15 år med målretta kompetanseheving gir resultat. Nylig fikk Nortronik prestisjejobben med å brannsikre Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo, som skal stå klart i 2020.
Hvordan ender en slik prestisjekontrakt hos Nortronik?
– Det handler om tilliten vi har opparbeidet oss i markedet over tid, kombinert med kompetansen og ryktet vårt. Strategien vår er å levere produktene våre til rett tid og riktig pris – og den filosofien er vi beinharde på, ler han. – Vi har ikke hatt et avvik på dette på 15 år. Kundene vet at vi står for det vi lover, koste hva det koste vil.
Hva betyr et slik prestisjeprosjekt for Nortronik?
– Det vet vi ikke ennå, men det ser jo bra ut på CVen. Det kjekkeste aspektet ved en slik kontrakt er læringsutbytte fra å bli med i en så stor prosjektorganisasjon. Det er utrolig utviklende for oss. Det er mange utenlandske selskap inne i prosjektet, kommunikasjonen går på engelsk, man blir utfordret på nye felt, og må forholde oss til Europeiske standarder, som nok blir fremtiden i Norge også. Det er lærerikt og det liker vi!

Tilsette i Nortronik: 13
Kontor: Førde, Måløy og Lillestrøm
Omsetning 2014: 26 714 000

Nortronik AS eier også selskapet Bra-Tek AS, og er inne på eiersiden i Sentronik AS. Totalt i alle selskapene er det 22 tilsette, i Førde, Lillestrøm, Drammen og Måløy.

Erfaren leverandør innen brannsikkerhet

Morten Engebø, Daglig leder i Nortronik

© Kopirett - Nortronik