Bra-Tek

Bra-Tek er en totalleverandør innen brannvern og brannsikkerhet i Drammen. Vi tilbyr slokkeanlegg og røykdykkutstyr, og vi leverer våre produkt og tenester innen både maritim og landbasert sektor.

Totalleverandør innen brannvern i Drammen

Bra – Tek AS ble stiftet i 1992, selskapet er et heleid datterselskap av Nortronik og lokalisert i Drammen. Organisasjonen består av 5 tilsette med bred og variert kompetanse på fagområder som brannvern og brannsikkerhet. Som en del av Nortronik har vi felles mål og stor bredde i produkt, kompetanse og leveranseområder.

Alle våre teknikere stiller med faglig høy kompetanse

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan tilby.

Bra-Tek, en del av Nortronik