Avtale med Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune

Nortronik har inngått avtale om service, kjøp og kontroll av brannvernutstyr til Energigjenvinningsetaten energigjenvinningsanlegg og biogassanlegg.